PODMÍMKY UBYTOVÁNÍ 


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A STORNO
KEMP EJPOVICE
Provozovatel: RS Butov s.r.o.
IČO 06640915 , DIČ CZ06640915
Brojova 2113/16, Plzeň, 326 00 


1. V případě ubytování v chatkách je nástup možný mezi 14:00 - 18:00 hod.(pozdější příjezd nutno ohlásit předem). V den odjezdu je nutné toto zařízení opustit do 10:00 hod. 

V našich ubytovacích zařízeních je dovoleno používat jen elektrické spotřebiče zde nainstalované nebo předem domluvené. Při ubytování předá zaměstnanec kempu po předložení identifikačních dokladů / občanský průkaz, pas/ ubytovanému klíče od chatky, sprch, toalet. Po dobu pobytu zodpovídá ubytovaný za předaný inventář a klíče. V případě poškození inventáře dostane host škodu k náhradě dle pořizovací ceny.

2. Vybavení chatek bude předáno na základě předávacího protokolu.

3. Rozvodové skříně slouží pouze k zapojení el. spotřebičů do celkového příkonu 1 000 W (radia, televizory,). Z bezpečnostních důvodů nesmí být používány el. vařiče, topná tělesa apod. Každá přípojka má jistič na 16A. Je přísně zakázána jakákoliv manipulace v rozvaděčích elektroinstalace. Případné škody způsobené nedodržením těchto podmínek budou dány k úhradě uživateli.

4. V den ukončení je nutné uvolnit místo nejpozději do 10:00 hod, platí i pro stanování na volných plochách (v kempu je možno zdržovat se celý den). 

5. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu je ve všech typech ubytovacího zařízení zakázáno. Provozovatel má právo kontroly ubytovacích zařízení k dodržování ubytovacího řádu! Hosté, kteří nemají zaplaceno nocležné (na vyžádání je nutné se prokázat), se mohou pohybovat v areálu kempu nejdéle do 01:00 hod.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, jestliže si to vyžadují technické nebo organizační důvody. V takovém případě zajistí ubytování v jiném ubytovacím zařízení ve stejné popř. podobné kvalitě. Ubytovaní, kteří budou žádat prodloužení pobytu, nemají z provozních důvodů nárok na ubytování ve stejném zařízení. Ceny za ubytování a poskytované služby se platí předem na celou dobu pobytu. Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací.

7. Všichni ubytovaní jsou povinni dbát o čistotu a pořádek, šetřit veřejné zařízení a dbát obecně platných bezpečnostních předpisů a místního informačního značení. Odpadky všeho druhu je ubytovaný povinen ukládat na vyhrazená místa a do předem určených nádob tříděného odpadu. V době od 23:00 - 6:00 hod. platí v celém areálu  noční klid. Výjimku tvoří prostor "KEMP ARENY", který je vyhrazen v okolí restaurace a je mimo ubytovací zóny, kde je noční klid stanoven dle programu,který je však maximálně umožněn do 01.00 hodin. Povolená rychlost v areálu kempu je 15 km/hod. Parkování vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech nebo u stanů a karavanů na základě zaplaceného poplatku za vozidlo. 

8. Recepce je v provozu v rámci otevírací doby restaurace. TELEFON NON STOP 731 662 550

9. Rybolov je povolen mimo prostory pláží, přístavišť a půjčoven loděk v době jejich provozu s příslušným povolením.

10. Míčové hry jsou v prostorách kempu vyhrazené plochy. V jiných místech se s ohledem na rekreanty míčové hry nedoporučují.

11. Rozdělávat ohně je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených a označených!

12. Vstup se psy do kempu je povolen jen za těchto podmínek:

• Pes nesmí volně pobíhat, musí být na vodítku a s náhubkem

• Pes musí mít známku

• Psí exkrementy je majitel psa povinen uklidit

• Pobyt se psem je nutno nahlásit na recepci a zaplatit příslušný poplatek. viz ceník

13. Storno podmínky

Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit následující stornopoplatky takto:

• Odstoupení od rekreace do 40 dnů před nástupem 500 Kč - jednorázový poplatek

• 40 až 22 dnů před nástupem 25% z celkové částky

• 21 až 8 dnů před nástupem 50% z celkové částky

• 7 až 1 den před nástupem 80% z celkové částky

• Pokud nenastoupí na rekreaci bez předchozího storna 100% z celkové částky

Zrušení rekreace ze zdravotních či jiných závažných důvodů je řešeno individuálně!

Při hrubém porušení ubytovacího a provozního řádu kempu Ejpovice, může být uložena pokuta za jednotlivý případ až do výše 5 000 Kč, popřípadě může být návštěvník vykázán z areálu kempu bez nároku na vrácení finančních prostředků uhrazených za pobyt. Provozovatel nezodpovídá za ztrátu a poškození majetku návštěvníků a hostů kempu.


Přejeme příjemný pobyt.