Storno podmínky

Storno poplatky při zrušení pobytu:

  • Zrušení zdarma 5 dní před příjezdem
  • 30% z uhrazené ceny 3 a 4 dny před příjezdem 
  • 50 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 2 dny před příjezdem

Doplňující obchodní podmínky

Doplňující obchodní podmínky

1. Ceny a služby Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

2. Zrušení pobytu zákazníkem Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu recepce@kemejpovice.cz nebo na telefonu 731 662 550 . Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky. Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 7 dnů od jejich vzniku.


3. Platnost Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).
Fakturační údaje

Sport kemp Ejpovice
RS Butov s.r.o.
IČO 06640915 DIČ CZ06640915
Brojova 2113/16
Plzeň
326 00