Sezonu 2020 jsme zvládli z hlediska ochrany zdraví návštěvníků i personálu na jedničku. Desinfekční prostředky jsou součástí všech prostor a jsou pro návštěvníky viditelně presentovány. Na desinfekci chatek jsme používali ozonizér, který z nich udělal bezpečný prostor pro naše návštěvníky. Sezona 2021 bude možná náročnější, ale věříme, že to opět zvládneme.